QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC

Hàng thời trang

thông tin liên hệ
Ông Lê Tuấn
- 0938 120 474

HÌNH ẢNH NHÀ XƯỞNG

Hình Ảnh Công Ty
Hình Ảnh Công Ty
Hình Ảnh Công Ty
Hình Ảnh Công Ty
Phòng Khách
Phòng Khách
Bộ Phận Cắt
Bộ Phận Cắt
Chuyền Sản Xuất
Chuyền Sản Xuất
Chuyền Sản Xuất
Chuyền Sản Xuất
Ủi Thành Phẩm
Ủi Thành Phẩm
Kiểm Tra Chất Lượng
Kiểm Tra Chất Lượng
Kiểm Tra Chất Lượng
Kiểm Tra Chất Lượng
Phòng Kiểm Kim
Phòng Kiểm Kim
Máy Ép Keo
Máy Ép Keo
Máy Thùa Khuy Thẳng
Máy Thùa Khuy Thẳng
Máy Thùa Khuy Mắt Phụng
Máy Thùa Khuy Mắt Phụng
Máy Đóng Bọ
Máy Đóng Bọ